To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Praca dodatkowa w Izabelin C.

160 zł dniówki za pracę w komisji wyborczej

Izabelin C Dodane o 09:29, 30 Marca 2014, id ogłoszenia: 80794171

Forma zatrudnienia: Inna
Wymiar zatrudnienia: Inny
 

Zatrudnienie przez urząd gminy.
Wystarczy się zarejestrować
na stronie : http://wybory.db.org.pl/okw/

Zadzwon dziś na infolinię.
Wiecej informacji: http://wybory.db.org.pl/okw/info/ Jeszcze 7 dni do zgłoszenia

Jeśli chcesz:

dorobić,
czynnie uczestniczyć w przeprowadzeniu głosowania w swoim obwodzie,
czuwać nad przestrzeganiem prawa wyborczego...
Zgłoś chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej w swoim mieście (gminie) .

Członkowi obwodowej komisji wyborczej, w związku z wykonywaniem zadań, przysługują:

diety na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (dieta nie przysługuje za dzień wyborów),
zwrot kosztów przejazdów i dojazdów publicznymi środkami komunikacji (za zgodą przewodniczącego komisji może to być zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem),
zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w wysokości określanej przed każdymi wyborami uchwałą PKW (ok. 160 zł).
Członkowi obwodowej komisji wyborczej, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Członek obwodowej komisji wyborczej korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Wyświetleń:36