To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Opiekunki w Mazowieckiem.

Dzienny opiekun - szkolenie podstawowe

Śródmieście Dodane o 08:49, 23 Października 2011, id ogłoszenia: 4118545

Szkolenie podstawowe - 160-godzinne - dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Liczba godzin: 160 godzin - w tym 130 w formie zajęć warsztatowych i 30 w formie praktyk. Praktyki odbywają się w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

Cena: 1800 zł

Szkolenie skierowane do osób:
-nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
-nie posiadających udokumentowanego (co najmniej rocznego) doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia uzyskanego bezpośrednio przed podjęciem pracy jako opiekun.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem musi spełniać następujące wymagania:
-daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
-nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
-wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
-nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
-posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.
Dziennego opiekuna na podstawie umowy zlecenia zatrudnić może gmina (wybierany w drodze konkursu). Opiekun zajmuje się dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Pod jego opieką może przebywać maksymalnie pięcioro dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki - maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Szczegółowej informacje na stronie Centrum Psychologicznego WIDNOKRĄG: www.cpwidnokrag.pl

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie napisz do nas wiadomość z prośbą o formularz zgłoszeniowy na adres: centrum@cpwidnokrag.pl
Tel: 782-416-382

Napisz również lub zadzwoń jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Wyświetleń:1

Podobne ogłoszenia: Dzienny opiekun - szkolenie podstawowe

wczoraj
08:27

Nietypowa opieka nad dziecmi - PROFESJONALNIE

Nietypowa opieka nad dziecmi - PROFESJONALNIE

Opiekunki

wczoraj
08:11

"Świat Bobasa" - całodobowa opieka nad dziećmi

"Świat Bobasa" - całodobowa opieka nad dziećmi

Opiekunki

19 kwi

Opiekun do dziecka na pół etatu

Opiekun do dziecka na pół etatu

Opiekunki

18 kwi

opiekunka diecięca

opiekunka diecięca

Opiekunki

18 kwi

Opieka nad dziećmi i prowadzenie domu / z zamieszkaniem

Opieka nad dziećmi i prowadzenie domu / z zamieszkaniem

Opiekunki

2 500 zł