To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Opiekunki w Mazowieckiem.

Dzienny opiekun - szkolenie podstawowe

Śródmieście Dodane o 08:49, 23 Października 2011, id ogłoszenia: 4118545

Szkolenie podstawowe - 160-godzinne - dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Liczba godzin: 160 godzin - w tym 130 w formie zajęć warsztatowych i 30 w formie praktyk. Praktyki odbywają się w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

Cena: 1800 zł

Szkolenie skierowane do osób:
-nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
-nie posiadających udokumentowanego (co najmniej rocznego) doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia uzyskanego bezpośrednio przed podjęciem pracy jako opiekun.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem musi spełniać następujące wymagania:
-daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
-nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
-wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
-nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
-posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.
Dziennego opiekuna na podstawie umowy zlecenia zatrudnić może gmina (wybierany w drodze konkursu). Opiekun zajmuje się dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Pod jego opieką może przebywać maksymalnie pięcioro dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki - maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Szczegółowej informacje na stronie Centrum Psychologicznego WIDNOKRĄG: www.cpwidnokrag.pl

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie napisz do nas wiadomość z prośbą o formularz zgłoszeniowy na adres: centrum@cpwidnokrag.pl
Tel: 782-416-382

Napisz również lub zadzwoń jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Wyświetleń:8