To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Usługi zdrowotne w Opolskiem.

EEG Biofeedback, AVS, RehaCom, Rewalidacja, Terapia pedagogiczna

Opole Dodane o 00:45, 16. grudnia 2014, ID ogłoszenia: 62339441

Centrum Rozwoju Ego Complex oferuje terapie:
+ Biofeedback,
+ AVS,
+ RehaCom,
+ Rewalidację,
+ Terapię pedagogiczną

Wskazania do prowadzenia terapii biofeedback:
1. Problemy szkolne
EEG biofeedback ma znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku, takich jak:
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- (ADD);dysleksja, dyskalkulia;
- zaburzenia snu;
- obniżona motywacja do nauki;
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
- fobie szkolne;
- zaburzenia mowy;
- moczenie nocne;
- i inne.
2. Schorzenia
Treningi EEG Biofeedback stosuje się jako metodę wspierającą leczenie wielu schorzeń o podłożu psychologicznym i neurologicznym, takich jak:
- migreny i bóle głowy;
- zespół chronicznego zmęczenia;
- lęki;
- obniżenie nastroju (depresja);
- autyzm;
- zaburzenia snu;
- moczenie nocne;
- dziecięce porażenie mózgowe;
- uzależnienia;
- w rehabilitacji po urazach i udarach mózgu;
3. Doskonalenie umiejętności dzieci i dorosłych
- rozwijanie kreatywności;
- usprawnianie motoryki;
- polepszanie koncentracji uwagi;
- zwiększanie odporności na stres;
- poprawiające samoocenę;
- poprawiające pamięć.

AVS może pomóc jako metoda wspomagająca leczenie (zaburzenia snu, depresja, lęk, emocje negatywne, podrażnienie, agresja, zmęczenie, zaburzenia koncentracji i pamięci, apatia, bóle głowy, stany pourazowe, obniżona samoocena, nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia uczenia się) jak i ma zastosowanie w podniesieniu ogólnej kondycji organizmu fizycznej i psychicznej – w sporcie, uczeniu się, w zwiększeniu kreatywności i pamięci, w medytacji i dla podwyższenia odporności, w regeneracji organizmu, w samopoznaniu jak i dla zabawy.

Treningi metodą RehaCom są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych spowodowanych ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu:

- zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej,
- zaburzenia uwagi i koncentracji,
- zaburzenia logicznego myślenia,
- zaburzenia percepcji i kojarzenia,
- zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy,
- zaburzenia czasu reakcji,
- zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- zaburzenia funkcji planowania,
- zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie.

Polecany dla dzieci z ADD, ADHD i trudnościami szkolnymi.

Rewalidacja przystosowuje do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze.
Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
• Maksymalne usprawnianie, rozwijanie, fortioryzacja tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
• Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
• Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
• Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

Terapia pedagogiczna stanowi interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.
Celem nadrzędnym terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości, stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Centrum Rozwoju Ego Complex

Wyświetleń:229

Prowadzisz małą firmę i szukasz funduszy na rozwój?