To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Praca dodatkowa w Łódzkiem.

Obwodowe komisje wyborcze w Łasku - 160zł za dzień pracy

Łask Dodane o 21:32, 27. marca 2014, ID ogłoszenia: 77396669

Jeśli chcesz:
- dorobić,
- czynnie uczestniczyć w przeprowadzeniu głosowania w swoim obwodzie,
- czuwać nad przestrzeganiem prawa wyborczego...

Zgłoś chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej w swoim mieście: http://wybory.db.org.pl/okw/info

Członkowi obwodowej komisji wyborczej, w związku z wykonywaniem zadań, przysługują:

1. Diety na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (dieta nie przysługuje za dzień wyborów),
2. Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów publicznymi środkami komunikacji (za zgodą przewodniczącego komisji może to być zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem),
3. Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w wysokości określanej przed każdymi wyborami uchwałą PKW (ok. 160 zł).

Członkowi obwodowej komisji wyborczej, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Członek obwodowej komisji wyborczej korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Pamiętaj:

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej,
Jeśli kandydujesz na posła do Parlamentu Europejskiego, jesteś pełnomocnikiem wyborczym lub pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego, albo mężem zaufania - nie możesz być członkiem komisji,
Będąc członkiem komisji nie możesz prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów oraz list kandydatów.

Wyświetleń:14