To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Zawodowe w Śląskiem.

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników sezonowych/uczniów/stażystów

Częstochowa Dodane o 07:24, 19. marca 2014, ID ogłoszenia: 47547557

Cel szkolenia:
Zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,
w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Dla kogo:
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które:
- rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy,
- rozpoczynają pracę sezonową
Przebieg i program szkolenia:
Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i prezentacji , podczas których zostaną przedstawione i zinterpretowane:

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie poprowadzą:
Specjaliści ds. BHP i PPOŻ:
Amelia Przybyła, Dariusz Okraska, Andrzej Kowalkow, Lech Woźniak

Terminy szkoleń oraz miejsce do uzgodnienia !!!

Szkolenie może się odbyć u Pracodawcy lub
w siedzibie Biuro System Sp. Jawna

Siedziba Biura "SYSTEM" ul. Faradaya 53, 42-200 Częstochowa
Blisko centrum, bardzo dobry dojazd, parking gratis.

Wyświetleń:11