To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Volkswagen w Mazowieckiem.

VOLKSWAGEN PASSAT B-3 1,8 benzna+gaz ,kombi 1993r.

Legionowo Dodane o 19:54, 2 Grudnia 2012, id ogłoszenia: 23564959

VOLKSWAGEN PASSAT B-3 1,8
BENZYNA+GAZ,KOMBì 1993r..KOLOR GRAFìTOWY METALìK!AUTO JEST W
ìDEALNYM STANìE ZAROWNO WìZUALNYM JAK ì TECHNìCZNYM!MA ZAìNSTALOWANY
NOWY SìLNìK!,KTORY PRACUJE NA POLSYNTETYCZNYM OLEJU SìLNìKOWYM!MA
WSPOMAGANìE KìEROWNìCY,CENTRALNY ZAMEK,ABS,ELEKTRYCZNY
SZYBERDACH,RELìNGì DACHOWE,HAK HOLOWNìCZY,RADìO NA PLYTY CD ORAZ
PìEKNA WELUROWA TAPìCERKE!AUTO JEZDZì PìEKNìE ZAROWNO NA BENZYNìE JAK
ì NA GAZìE!POSìADA PELNA DOKUMENTACJE GAZOWA!BUTLA NA GAZ JEST
ZAìNSTALOWANA W MìEJSCU KOLA ZAPASOWEGO ì JEST WAZNA DO
EKSPLOATACJì!-DO 31MARCA A.D.2020.AUTO MA HALOGENY ì NOWY AKUMULATOR ORAZ
NOWE OPONY!JEST ROWNìEZ NOWE SPRZEGLO ì NOWE HAMULCE ORAZ WYMìENìONE NA
NOWE WSZYSTKìE POTRZEBNE CZESCì W PRZEDNìM ZAWìESZENìU!,PO CZYM BYLA
ROBìONA KOMPLEKSOWO KOMPUTEROWO LASEROWA GEOMETRìA PRZEDNìEGO
ZAWìESZENìA!,KTORA WYSZLA WPROST ìDEALNìE!-ZGODNìE Z FABRYCZNYMì
PARAMETRAMì TEGO AUTA!AUTO MA ROWNìEZ WYMìENìONE Z PRZODU ì Z TYLU
AMORTYZATORY!DLATEGO JAZDA TYM VW PASSATEM JEST PRAWDZìWA
PRZYJEMNOSCìA!AUTO NA PRAWDE PìEKNìE ì ROWNO SìE PROWADZì!ì TRZYMA
SìE DOBRZE DROGì!ì BARDZO DOBRZE ROWNO HAMUJE!JEST ROWNìEZ BARDZO
DYNAMìCZNE!ì EKONOMìCZNE!POZA TYM MODEL VW-PASSAT B-3 KOMBì JEST AUTEM
NìEZWYKLE TRWALYM ì MASYWNYM!ORAZ ZYWOTNYM!CENA AUTA 3900,-PLN DO
NEGOCJACJì!LUB ZAMìANA NA ìNNE AUTO Z DOPLATA DLA MNìE!LUB JA
DOPLACE!BìORAC ìNNE AUTO W ROZLìCZENìU!MOZEMY SPOKOJNìE POLECìC
NASZEGO VW-PASSATA!JAKO AUTO UNìWERSALNE,WìELOFUNKCYJNE ì WYGODNE
RODZìNNE! WSZYSTKìE OPLATY: POLìSA OC ì
BADANìA TECHNìCZNE SA WAZNE JESZCZE PRAWìE CALY ROK!SERDECZNìE
ZAPRASZAMY!ì ZYCZYMY WSZYSTKìM SZCZESLìWEJ!-JAZDY ì PODROZY!

Wyświetleń:3