To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Podręczniki szkolne w Mazowieckiem.

wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego

Warszawa Dodane o 05:27, 24 Marca 2013, id ogłoszenia: 26600933

Zadaniem skryptu jest udzielenie wskazówek, jak przeprowadzać doświadczenia potrzebne do pełnego zrozumienia i opanowania teoretycznych wiadomości objętych programem nauczania fizjologii w AWF.

Opis każdego doświadczenia, a także grupę doświadczeń dotyczących jednego układu poprzedza krótkie wprowadzenie teoretyczne. Wiadomości teoretyczne zawarte w skrypcie nie są wystarczające dla zdobycia dostatecznej wiedzy z fizjologii, mają one jedynie przygotować studenta do wykonania ćwiczeń.

Spis treści:

OD AUTORÓW
CZĘŚć I. ĆWICZENIA Z FIZJOLOGII OGÓLNEJ
1. PRZYGOTOWANIE ŻABY DO DOŚWIADCZEŃ
1.1. Narkoza uretanowa
1.2. Narkoza eterowa
1.3. Dekapitacja
2. UKŁAD NERWOWY
2.1. Badanie reakcji odruchowej
2.1.1. Odruchy rdzeniowe u żaby
2.1.1.1. Odruchy eksteroreceptywne (odruch ścierania, doświadczenie Turcka)
2.1.1.2. Odruchy propriorecęptywne (odruch na rozciąganie)
2.1.2. Odruchy rdzeniowe u człowieka
2.1.2.1. Odruchy eksteroreceptywne (odruch podeszwowy Babińskiego)
2.1.2.2. Odruchy proprioreoeptywne (odruch kolanowy, odruch ze ścięgna Achillesa)
2.1.3. Odruchy wegetatywne
2.1.3.1. Odruch wegetatywny eksteroreceptywny (odruch źreniczny)
2.2. Promieniowanie pobudzenia w rdzeniu kręgowym
2.3. Sumowanie bodźców wCzasie i przestrzeni
2.4. Hamowanie reakcji odruchowej
2.4.1. Hamowanie rdzeniowe
2.4.1.1. Przedłużenie czasu odruchu
2.4.1.2. Hamowanie odruchu skrzeczenia
2.4.2. Hamowanie centralne
2.4.2.1. Doświadczenie Sieczenowa
2.5. Wpływ strychniny na pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego
2.6. Odruchowa kontrola napięcia mięśni szkieletowych
2.6.1. Doświadczenie Brondgeesta I
2.6.2. Doświadczenie Brondgeesta II
3. UKŁAD MIĘŚNIOWY
3.1. Przygotowanie preparatu mięśnia izolowanego
3.2. Zjawiska bioelektryczne w mięśniach
3.2.1. Skurcz wtórorzędny
3.2.2. Elektromiografia
3.3. Działanie różnych bodźców na mięśnie
3.4. Obserwacje skurczów mięśni izolowanych
3.4.1. Objaw schodkowy
3.4.2. Zależność siły skurczu mięśni od siły bodźca
3.4.3. Skurcz pojedynczy i tężcowy
3.4.4. Zależność siły skurczu od wyjściowej długości komórek mięśniowych

Wyświetleń:2